Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

Så fungerar laser

Medicinsk laser

Medicinsk laser har blivit allt mer förekommande och idag har de flesta kliniker en laser som komplement till den manuella behandlingen.

Medicinsk laser påskyndar läkeprocessen genom att fylla på med energi till cellen, som ju redan är förprogrammerad för att läka din kropp. En av de mest kända mekanismerna är stimulering av AdenosinTriFosfat (ATP). ATP bildas i cellens
mitokondrier och är cellernas ”bränsle”.

Medicinsk laser för smärta, värk eller inflammation kallas internationellt före  LLLT (Low Level Laser Therapy) eller PBM (Photo Bio Modulation). Det innebär att man använder en ljuskälla (photo) för att påverka (bio) och att denne kan både stimulera och inhibera (modulation).

Läs mer

Mekanismer

Behandling med terapilaser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen som bland annat påverkar smärttillstånd.

Laserbehandling sätter igång läkningsprocesser och gör så att kroppen stimuleras till att läka sig själv. Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att själv starta läkningen så finns det idag inga kända biverkningar.

Det har visat sig att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som har ett allmänt försämrat tillstånd.

Ett sår hos ett friskt barn läker ungefär lika fort med som utan laserbehandling, medan ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och med nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare med hjälp av laserbehandling.

Treatlite Active har en våglängd, som är optimal för läkning och smärtlindring. Laserstrålen tränger ned ett par centimeter i vävnaden och verkar på en omkrets av en femkronas storlek.

 

Läs mer

Forskning

Effekten av LLLT, medicinsk laser är väl utforskad och den vetenskapliga litteraturen är omfattande.

På denna sida presenterar vi ett axplock från all denna forskning. Det internationella laserförbundet WALT.no har en mängd studier om laserterapi.

”MECHANISMS OF LOW LEVEL LIGHT THERAPY” Prof. Michael R. Hamblin Dep. of Dermatology, Harvard Medical School

Följande meta analys (16 randomiserade kontrollerade studier, 820 patienter) publicerad 2009 i världens förnämsta medicinska tidskrift, The Lancet, verifierade att terapilaser har en omedelbar och reducerande effekt på akut nacksmärta respektive att smärtlindringen vid kronisk nacksmärta  kvarstår i upp till 22 veckor. Endast milda biverkningar motsvarande placebo noterades . ”Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials”, Roberta T Chow et al, www.lancet.com Published online November 13, 2009 DOI:10.1016/S0140-6736(09)61522-1

“Meta-Analysis of Pain Relief Effects by Laser Irradiation on Joint Areas”, Ho Jang et al,  Photomedicine and Laser Surgery Volume 30, Number 8, 2012. Denna metaanalys bygger på en systematisk genomgång av sammanlagt 22 kontrollerade studier avhandlandes ledsmärta hos totalt 1233 patienter. Sammantaget ses en signifikant reduktion av smärta (VAS) samt verifierar hälften av studierna även ett förbättrat rörelsestatus (PEDro scale). Författarnas konlusion är; “Obtaining pain relief from LLLT might be a good alternative to the use of NSAIDs, particularly for elderly people, because laser therapy has no reported side effects.”

Nedan följer ytterligare urval av intressanta studier och forskningsresultat

Munsår
Schindl A, Neuman R. Low-intensity laser therapy is an effective treatment for recur­rent herpes simplex infection. Results from a randomized double-blind placebo controlled study. J Investigative Dermatology. 1999; 113 (2): 221-223.

de Paula Eduardo C, Aranha AC, Simões A, Bello-Silva MS, Ramalho KM, Esteves-Oliveira M, de Freitas PM, Marotti J, Tunér J. Laser treatment of recurrent herpes labialis: a literature review. Lasers Med Sci. 2013 [Epub ahead of print]

Muñoz Sanchez P J, Capote Femenías J L, Díaz Tejeda A, Tunér J. The effect of 670-nm low laser therapy on herpes simplex type 1. Photomed Laser Surg. 2012; 30 (1): 37-40.

Eduardo C de P, Bezinelli L M, Eduardo F de P, da Graça Lopes R M, Ramalho K M, Bello-Silva M S, Esteves-Oliveira M. Prevention of recurrent herpes labialis outbreaks through low-intensity laser therapy: a clinical protocol with 3-year follow-up. Lasers Med Sci. 2012; 27 (5): 1077-1083.

de Carvalho RR, de Paula Eduardo F, Ramalho KM, Antunes, JLF, Bezinelli LM, de Magalhães MHCG, Pegoretti T, de Freitas PM, de Paula Eduardo C. Effect of laser phototherapy on recurring herpes labialis prevention: An in vivo study. Lasers Med Sci 2010; 25 (3): 397-402.

 

Seninflammation
Bjordal J M, Lopes-Martins R A, Iversen V V. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. Br J Sports Med. 2006; 40 (1): 76-80.

Tumilty S, Munn J, McDonough S, Hurley D A, Basford J R, Baxter G D. Low Level Laser Treatment of Tendinopathy: A Systematic Review with Meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010; 28 (1): 3-16.

Guerra F D, Vieira C P, Almeida M S, Oliveira L P, de Aro A A, Pimentel E R. LPT improves tendon healing through increase of MMP activity and collagen synthesis. Lasers Med Sci 2012. [Epub ahead of print]

Lögdberg-Andersson M, Mützell S, Hazel Å. Low Level Laser Treatment of Tendoni­tis and Myofascial Pains – a Randomized, Double-Blind Study. Laser Therapy. 1997; 9 (3): 79-86.

Artros
Özdemir F, Birtane M, Kokino S. The clinical efficacy of low-power laser therapy on pain and function in cervical osteoarthritis. Clinical Rheumatology. 2001; 20 (3): 181-184.

Bjordal J M, Johnson M I, Lopes-Martins R A, Bogen B, Chow R, Ljunggren A E. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMC Musculoskelet Disord. 2007; 8:51.

Gür A,Cosut A, Sarac A et al. Efficacy of different therapy regimes of low-power laser in painful osteoarthritis of the knee: a double-blind and randomized-controlled trial. Laser Surg Med. 2003; 33: 330-338.

Monteforte P, Baratto L, Molfetta L, Rovetta G. Low-power laser in osteoarthritis of the cervical spine. Int J Tissue React. 2003; 25 (4): 131-136.

Castano A P, Dai T, Yaroslavsky I, Cohen R, Apruzzese W A, Smotrich M H, Hamblin M R. Low-level laser therapy for zymosan-induced arthritis in rats: Importance of illumina­tion time. Lasers Surg Med. 2007; 39 (6): 543-550.

Bjordal JM, Couppé C, Chow RT, Tunér, Ljunggren EA. A systematic review of low level laser therapy with locationspecific doses for pain from chronic joint disorders. Aust J Physiother 2003;49(2):107-116.

Carpaltunnel (tidigt skede)
Shooshtari S M, Badiee V, Taghizadeh S H, Nematollahi A H, Amanollahi A H, Grami M T. The effects of low level laser in clinical outcome and neurophysiological results of car­pal tunnel syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2008; 48 (5): 229-231.

Chang W D, Wu J H, Jiang J A, Yeh C Y, Tsai C T. Carpal tunnel syndrome treated with a diode laser: a controlled treatment of the transverse carpal ligament. Photomed Laser Surg. 2008; 26 (6): 551-557.

Yagci I, Elmas O, Akcan E, Ustun I, Gunduz O H, Guven Z. Comparison of splinting and splinting plus low-level laser therapy in idiopathic carpal tunnel syndrome.Clin Rheuma­tol. 2009; 28 (9): 1059-1065.

Padua L et al. Clinical outcome and neurophysiological results of low power laser irra­diation in carpal tunnel syndrome. Lasers Med Sci. 1999; 14 (3): 196-202.

Irvine J, Chong S L, Amirjani N, Chan K M. Double-blind randomized controlled trial of low-level laser therapy in carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve. 2004; 30 (2): 182-187.

 

Sårläkning
Al-Watban F, Zhang X Y, Andres B L. Low-Level Laser Therapy Enhances Wound Healing in Diabetic Rats: A Comparison of Different Lasers. Photomed Laser Surg. 2007, 25 (2): 72-77.

Viegas V N, Marcelo Abreu E R, Viezzer C, Cantarelli Machado D, Sant’Anna Filho M et al. Effect of Low-Level Laser Therapy on Inflammatory Reactions during Wound Healing: Comparison with Meloxicam. Photomed Laser Surg. 2007; 25 (6): 467-473

Bicalho Rabelo S, Balbin Villaverde A , Amadei NicolauR, Castillo Salgado M A et al. Comparison between Wound Healing in Induced Diabetic and Nondiabetic Rats after Low-Level Laser Therapy. Photomed Laser Surg. 2006; 24 (4): 474-479.

Dixit S, Maiya A, Umakanth S, Borkar S. Photobiomodulation of surgical wound dehiscence in a diabetic individual by low-level laser therapy following median sternotomy. Indian J Palliat Care. 2013; 19 (1): 71-75.

Enwemeka C S, Parker J C, Dowdy D S et al. The efficacy of low-power laser in tissue repair and pain control. A meta-analysis study. Photomed Laser Surg. 2004; 22 (4): 323-329.

Woodruff L D, Bounkeo J M, Brannon W M, Dawes Jr K S et al. The efficacy of laser therapy in wound repair: a Meta-analysis of the literature. Photomed Laser Surg. 2004; 22 (3): 241-248.

Hopkins JT, McLoda TA, Seegmiller JG, Baxter GD. Low-level laser therapy facilitates superficial wound healing in humans: A triple-blind, sham-controlled study. J Athl Train 2004;39(3):223-229.

Smärta
Gür A, Sarac A J, Cevik R, Altindag O, Sarac S. Efficacy of 904 nm gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial. Laser Surg Med. 2004; 35 (3): 229-235.

Gür A, Karakoc M, Cevik R et al. Efficacy of low power laser therapy and exercise on pain and functions in chronic low back pain. Laser Surg Med. 2003; 32 (3): 233-238.

Nakaji S, Shiroto C, Yodono M, Umeda T, Liu Q. Retrospective study of adjunctive diode laser therapy for pain attenuation in 662 patients: detailed analysis by questionnaire. Photomed Laser Surg. 2005; 23 (1): 60-65.

Chow R T, Barnsley L. Systematic review of the literature of low-level laser therapy (LLLT) in the management of neck pain. Lasers Surg Med. 2005; 37 (1): 46-52.

Chow R T, Heller G Z, Barnsley L. The effect of 300mW, 830nm laser on chronic neck pain: A double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pain. 2006; 124 (1-2): 201-210.

Bingöl Ü, Altan L, Yurtkuran M. Low-Energy Laser Treatment for Shoulder Pain. Photomed Laser Surg. 2005; 23 (5): 459-464.

Bjordal J M, Johnson M I, Iversen V, Aimbire F, Lopes-Martins R A. Photoradiation in acute pain: a systematic review of possible mechanisms of action and clinical effects in ran­domized placebo-controlled trials. Photomed Laser Surg. 2006; 24 (2): 158-168.

Jensen I, Harms-Ringdahl K. Strategies for prevention and management of muscu­loskeletal conditions. Neck pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007; 21 (1): 93-108.

Konstantinovic L M, Kanjuh Z M, Milovanovic A N, Cutovic M R, Djurovic A G, Savic V G,Dragin A S, Milovanovic N D. Acute Low Back Pain with Radiculopathy: A Dou­ble-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Photomed Laser Surg. 2010; 28 (4): 553-560.

de Moraes Maia M L, Ribeiro M A, Maia L G, Stuginski-Barbosa J, Costa Y M, Por­poratti A L, Conti P C, Bonjardim L R. Evaluation of low-level laser therapy effectiveness on the pain and masticatory performance of patients with myofascial pain. Lasers Med Sci. 2012 [Epub ahead of print]

Läs mer