Om Oss

Ursprunget till företaget Treatlite uppstod av en önskan att få ut budskapet om laserbehandlingens möjligheter till en bredare patientgrupp. Läkare, lasertekniker och finansiärer bildade en utvecklingsgrupp.

Uppgiften, till utvecklingsgruppen, var att ta fram en apparat som skulle vara effektiv för olika medicinska behandlingar, arbeta på en optimal våglängd, enkel att hantera av alla och helt ofarlig att använda. Apparaten skulle kunna EU- registreras som en medicinsk terapilaser och vara certifierad för CE-märkning av medicinsktekniska produkter i klass 2a.

Lösningen blev en ny typ av lins, som gav full effekt, när apparaten trycks mot huden, men som sprider strålarna till att bli helt ofarliga, när apparaten flyttas. Konstruktionen av tekniken kring laserdiod och styrteknik överlämnades till de bästa laserteknikerna.

Treatlite väckte stor uppmärksamhet för sin laser och fick flera fina priser för sin innovation och de nya möjligheter som erbjöds nya patientgrupper.

Effekterna av behandling med terapilaser inom Treatlites våglängdsområde har bekräftats av ett stort antal vetenskapliga studier. Forskare bekräftar att Treatlite Active, trots sitt lilla format och enkla hantering ger jämförbara effekter med större apparater.

Treatlite tillverkar i Sverige. Varje apparat kontrolleras enligt rutiner för att uppfylla certifieringens säkerhetskrav och funktion. Eventuell service och reparation kan utföras snabbt.