laserbehandling

 

Laserbehandling när det passar dig!

Treatlite active är en terapi laser som ger Dig förutsättningar att själv behandla smärttillstånd och inflammationer i leder, senor och muskulatur när du har tid och möjlighet. Active är också effektiv vid laserbehandling av sår, herpes, acne och flera virusinfektioner.

Treatlite är uppbyggd kring en Gallium-Aluminium-Arsenid-laser. Lasern har en våglängd på 808 nm. Detta är en våglängd som är precis på gränsen mellan synligt rött ljus och infrarött ljus. Laserdioden som används i Treatlite är samma som sitter i terapilasrar för proffsbruk. Laserdioden har en uteffekt på 120 mW. Med särskild teknik har strålningen gjorts ofarlig och kan användas utan skyddsglasögon. Treatlite Active är certifierad (CE-märkt) av Intertek/SEMKO som en medicinteknisk produkt. Detta innebär att produkten har gått igenom ett större antal tester gällande produktens säkerhet för användaren.

Forskning och ett stort antal vetenskapliga studier förklarar vad som händer i kroppen vid behandling med terapilaser. ”Cellerna får en hjälp till självhjälp” Laserenegin fungerar som en turbo på kroppens egen läkningsprocess. Cellerna stimuleras av lasern till att bilda mer energi, vilket i sin tur genererar egenskaper som inflammationshämning, förbättrad mikrocirkulation, smärtlindring, sårläkning, anti-viral resp. anti-bakteriell effekt mm.

Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att själv starta läkningen så finns det idag inga kända biverkningar.

Flera patientgrupper, som reumatiker och diabetiker, ser de stora fördelarna med en effektiv och samtidigt garanterat biverkningsfri smärtterapi som ett gott komplement till annan sjukvård.

Elitidrottare och motionärer har upptäckt de effektiva behandlingsmöjligheter som Treatlite terapilaser erbjuder. Idrottsskador läker fortare och akut smärta minskar. Tävling och motion kan återupptas på kortare tid.

Du som ännu inte införskaffat Treatlite Active, tveka inte att unna Dig en enastående behandlingsmöjlighet.